Albums - HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH HÀ TĨNH
19:18 ICT Thứ hai, 09/12/2019
Người Hội viên Hội Chữ thập đỏ phải thật sự vì lợi ích của nhân dân mà phục vụ, không nên thiên về hình thức, tránh thái độ ban ơn

TRANG CHỦ » THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

Hình ảnh hoạt động 11 photos | 1555 view

khlll

cuu tro

Ảnh nhà CTĐ

hoat dong cuu tro

Thương bà

Love you forever

Cán bộ Chữ thập đỏ xuất sắc toàn quốc năm 2016Ảnh cứu trợ

anh cuu tro
Hoạt động Thành phố 2 photos | 429 view

Thương bà

Thương bà
no image
Hoạt động của huyện 5 photos | 428 view

tên hình ảnh ......

Hội CTD Cẩm Xuyên cấp phát thuốc tại xã Cẩm Duong

hoat dong cuu tro

cứu trợ

Cứu trợ xã hội
no image
hoạt động phúc 1 photos | 435 view

phúc
no image
Dự án P&G 5 photos | 447 view

ảnh tập huấn tại Đức Thọ

Tập huấn tại Đức Thọ

Tập huấn tại Hương Khê

Tập huấn tại Hương Khê

Tập huấn Nghi Xuân
no image

Cứu trợ đối tượng
no image