Từ ngày : 26/10/2020 đến ngày 01/11/2020

CHỮ THẬP ĐỎ HÀ TĨNH

  • Thứ 2 Ngày 26/10/2020

  • Thứ 3 Ngày 27/10/2020

  • Thứ 4 Ngày 28/10/2020

  • Thứ 5 Ngày 29/10/2020

  • Thứ 6 Ngày 30/10/2020

  • Thứ 7 Ngày 31/10/2020

  • Chủ nhật Ngày 01/11/2020

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Chủ nhật

Ngày 01-11-2020