Từ ngày : 03/08/2020 đến ngày 09/08/2020

CHỮ THẬP ĐỎ HÀ TĨNH

  • Thứ 2 Ngày 03/08/2020

  • Thứ 3 Ngày 04/08/2020

  • Thứ 4 Ngày 05/08/2020

  • Thứ 5 Ngày 06/08/2020

  • Thứ 6 Ngày 07/08/2020

  • Thứ 7 Ngày 08/08/2020

  • Chủ nhật Ngày 09/08/2020

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Chủ nhật

Ngày 09-08-2020