Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh

Nòng cốt trong hoạt động nhân đạo
Loading...
Trang chủ Danh sách ủng hộ

DANH SÁCH ỦNG HỘ THỔ NHĨ KỲ VÀ SY- RY KHẮC PHỤC ĐỘNG ĐẤT

Đăng ngày 31-05-2023 16:31
211 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Công văn số 1609-CV/TU ngày 10/03/2023 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về hưởng ứng Lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Công văn số 47/CV-HCTĐ ngày 13/3/2023 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh về việc vận động ủng hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Xy-ri khắc phục thảm họa động đất. Nhằm kịp thời hưởng ứng Lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; thể hiện tình cảm sâu sắc của mỗi người dân Việt Nam nói chung, cán bộ và nhân dân Hà Tĩnh trong lúc bạn bè quốc tế gặp khó khăn, hoạn nạn do thiên tai gây ra, Hội chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh đã phát động hưởng ứng, và triển khai các hoạt động ủng hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Xy - ri khắc phục thảm hoạ động đất. Tính đến ngày 30/5/2023 số tiền các đơn vị ủng hộ gửi về Hội Chữ thập đỏ tỉnh là 2.200.278.735 (Hai tỷ hai trăm triệu hai trăm bảy mươi tám nghìn bảy trăm ba mươi lắm đồng). Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã chuyển khoản tổng số tiền 2.200.278.735 (Hai tỷ hai trăm triệu hai trăm bảy mươi tám nghìn bảy trăm ba mươi lắm đồng) cho Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để hỗ trợ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Sy- ri.

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH