Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh

Nòng cốt trong hoạt động nhân đạo
Loading...
Trang chủ Hoạt động cấp huyện

Trao hỗ trợ hàng tháng cho địa chỉ đặc biệt khó khăn tại phường Văn Yên, thành phố Hà Tĩnh.

Đăng ngày 31-03-2021 16:43
222 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Hội Chữ thập đỏ thành phố đã tổ chức triển khai rà soát các địa chỉ nhân đạo trên địa bàn và được sự đồng ý của nhóm Thiện nguyện thống nhất hỗ trợ hàng tháng cho hộ bà Lê Thị Liên, ở TDP Văn Phúc, Phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh bắt đầu từ tháng 3 năm 2021.

Thu Thủy - Hội CTĐ Thành phố
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH