Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh

Nòng cốt trong hoạt động nhân đạo
Loading...
Trang chủ Truyền thông và phát triển nguồn lực

Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh: “Phát huy công tác vận động quần chúng tạo nền tảng cho các hoạt động nhân đạo hiệu quả”

Đăng ngày 10-12-2014 10:44
96 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm động viên, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho các hoạt động nhân đạo, xác định công tác nhân đạo là một bộ phận trong công tác dân vận của Đảng, Nhà nước, không chỉ góp phần trợ giúp trực tiếp những người có hoàn cảnh khó khăn mà còn giáo dục truyền thống nhân ái của dân tộc ta cho các thế hệ mai sau. Trong chặng đường 35 năm hình thành và phát triển Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, các nguyên tắc cơ bản của Phong trào Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế trong đó các cấp Hội thường xuyên chủ trọng đến công tác Dân vận, “Dân vận khéo” để tập hợp, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp Nhân dân, các lực lượng xã hội nhiệt tình, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo.

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH