Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh

Nòng cốt trong hoạt động nhân đạo
Loading...
Trang chủ Truyền thông và phát triển nguồn lực

Hệ thống Lees Sandwieches hỗ trợ sửa chữa trường học tại Hà Tĩnh

Đăng ngày 06-04-2021 16:26
305 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2020, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bị hư hỏng. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai Khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ do Hệ thống Lees Sandwieches tài trợ với tổng nguồn kinh phí là 800 triệu đồng để sửa chữa 08 trường học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Trần Thanh Loan
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH