Từ ngày : 18/01/2021 đến ngày 24/01/2021

CHỮ THẬP ĐỎ HÀ TĨNH

  • Thứ 2 Ngày 18/01/2021

  • Thứ 3 Ngày 19/01/2021

  • Thứ 4 Ngày 20/01/2021

  • Thứ 5 Ngày 21/01/2021

  • Thứ 6 Ngày 22/01/2021

  • Thứ 7 Ngày 23/01/2021

  • Chủ nhật Ngày 24/01/2021

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Chủ nhật

Ngày 24-01-2021