Từ ngày : 05/06/2023 đến ngày 11/06/2023

CHỮ THẬP ĐỎ HÀ TĨNH

  • Thứ 2 Ngày 05/06/2023

  • Thứ 3 Ngày 06/06/2023

  • Thứ 4 Ngày 07/06/2023

  • Thứ 5 Ngày 08/06/2023

  • Thứ 6 Ngày 09/06/2023

  • Thứ 7 Ngày 10/06/2023

  • Chủ nhật Ngày 11/06/2023

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Thứ tư

Ngày 07-06-2023