Từ ngày : 04/07/2022 đến ngày 10/07/2022

CHỮ THẬP ĐỎ HÀ TĨNH

  • Thứ 2 Ngày 04/07/2022

  • Thứ 3 Ngày 05/07/2022

  • Thứ 4 Ngày 06/07/2022

  • Thứ 5 Ngày 07/07/2022

  • Thứ 6 Ngày 08/07/2022

  • Thứ 7 Ngày 09/07/2022

  • Chủ nhật Ngày 10/07/2022

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Thứ ba

Ngày 05-07-2022