Từ ngày : 19/04/2021 đến ngày 25/04/2021

CHỮ THẬP ĐỎ HÀ TĨNH

  • Thứ 2 Ngày 19/04/2021

  • Thứ 3 Ngày 20/04/2021

  • Thứ 4 Ngày 21/04/2021

  • Thứ 5 Ngày 22/04/2021

  • Thứ 6 Ngày 23/04/2021

  • Thứ 7 Ngày 24/04/2021

  • Chủ nhật Ngày 25/04/2021

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Thứ bảy

Ngày 24-04-2021