Từ ngày : 22/07/2024 đến ngày 28/07/2024

CHỮ THẬP ĐỎ HÀ TĨNH

  • Thứ 2 Ngày 22/07/2024

  • Thứ 3 Ngày 23/07/2024

  • Thứ 4 Ngày 24/07/2024

  • Thứ 5 Ngày 25/07/2024

  • Thứ 6 Ngày 26/07/2024

  • Thứ 7 Ngày 27/07/2024

  • Chủ nhật Ngày 28/07/2024

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Thứ hai

Ngày 22-07-2024