Từ ngày : 23/01/2023 đến ngày 29/01/2023

CHỮ THẬP ĐỎ HÀ TĨNH

  • Thứ 2 Ngày 23/01/2023

  • Thứ 3 Ngày 24/01/2023

  • Thứ 4 Ngày 25/01/2023

  • Thứ 5 Ngày 26/01/2023

  • Thứ 6 Ngày 27/01/2023

  • Thứ 7 Ngày 28/01/2023

  • Chủ nhật Ngày 29/01/2023

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Thứ bảy

Ngày 28-01-2023