Từ ngày : 02/08/2021 đến ngày 08/08/2021

CHỮ THẬP ĐỎ HÀ TĨNH

  • Thứ 2 Ngày 02/08/2021

  • Thứ 3 Ngày 03/08/2021

  • Thứ 4 Ngày 04/08/2021

  • Thứ 5 Ngày 05/08/2021

  • Thứ 6 Ngày 06/08/2021

  • Thứ 7 Ngày 07/08/2021

  • Chủ nhật Ngày 08/08/2021

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Thứ ba

Ngày 03-08-2021