Từ ngày : 24/01/2022 đến ngày 30/01/2022

CHỮ THẬP ĐỎ HÀ TĨNH

  • Thứ 2 Ngày 24/01/2022

  • Thứ 3 Ngày 25/01/2022

  • Thứ 4 Ngày 26/01/2022

  • Thứ 5 Ngày 27/01/2022

  • Thứ 6 Ngày 28/01/2022

  • Thứ 7 Ngày 29/01/2022

  • Chủ nhật Ngày 30/01/2022

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Thứ bảy

Ngày 29-01-2022