Từ ngày : 08/04/2024 đến ngày 14/04/2024

CHỮ THẬP ĐỎ HÀ TĨNH

  • Thứ 2 Ngày 08/04/2024

  • Thứ 3 Ngày 09/04/2024

  • Thứ 4 Ngày 10/04/2024

  • Thứ 5 Ngày 11/04/2024

  • Thứ 6 Ngày 12/04/2024

  • Thứ 7 Ngày 13/04/2024

  • Chủ nhật Ngày 14/04/2024

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Thứ sáu

Ngày 12-04-2024