Dự án ““ Cứu trợ tiền mặt có điều kiện để phục hồi sinh kế cho các đối tượng bị ảnh hưởng bão số 10, 11 năm 2013” của Hiệp hội và Hội Chữ thập đỏ Tây Ban Nha tài trợ hỗ trợ 1,2 tỷ đồng cho 4 xã thuộc huyện Hương Khê và Vũ Quang

Dự án ““ Cứu trợ tiền mặt có điều kiện để phục hồi sinh kế cho các đối tượng bị ảnh hưởng bão số 10, 11 năm 2013” của Hiệp hội và Hội Chữ thập đỏ Tây Ban Nha tài trợ hỗ trợ 1,2 tỷ đồng cho 4 xã thuộc huyện Hương Khê và Vũ Quang
Năm 2013, bão lũ liên tiếp xảy ra, đặc biệt tại các tỉnh miền Trung,Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hiệp Hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã ra Lời kêu gọi các Hội Chữ thập đỏ quốc gia và các tổ chức quốc tế ủng hộ người dân bị thảm họa của thiên nhiên. Hưởng ứng Lời kêu gọi đó, đã có nhiều các tổ chức, các Hội quốc gia thực hiện các chương trình cứu trợ trên địa bàn các tỉnh miền Trung. Tháng 01/2014, dự án “ Cứu trợ tiền mặt có điều kiện để phục hồi sinh kế cho các đối tượng bị ảnh hưởng bão số 10, 11 năm 2013” được Hiệp hội và Hội Chữ thập đỏ Tây Ban Nha đồng ý tài trợ với tổng kinh phí 7.622.861.880 VNĐ cho 4 tỉnh miền Trung. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 01 đến tháng 7 năm 2014. Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh được hưởng lợi dự án, được thực hiện tại 4 xã thuộc 2 huyện Hương Khê và Vũ Quang với số vốn hỗ trợ là 1,2 tỷ đồng

          Tháng 12 năm 2013, Hiệp hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiến hành khảo sát, đánh giá nhu cầu của người dân tại các tỉnh bị ảnh hưởng để xây dựng và đề xuất dự án cứu trợ cho giai đoạn phục hồi. Với tiêu chí lựa chọn là các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 10, 11 năm 2013 và tỷ lệ hộ nghèo/cận nghèo tại các địa phương, Hà Tĩnh đã lựa chọn 4 xã Hương Bình, Hương Giang, Lộc Yên – huyện Hương Khê và xã Hương Thọ - huyện Vũ Quang là các xã sẽ hưởng lợi của dự án. Mỗi xã sẽ có 100 hộ gia đình được hưởng lợi của dự án với định mức hỗ trợ là 3.000.000VNĐ/1 hộ. Số tiền này sẽ được cấp làm 2 đợt, đợt 1 sẽ cấp 2.000.000đ sau khi các hộ gia đình xây dựng được đề xuất phát triển sinh kế của gia đình và đợt 2 sẽ cấp 1.000.000đ sau khi hộ gia đình đã mua sắm đủ các khoản đề xuất.
            Bước đầu, Ban điều hành dự án tỉnh đã tiến hành tập huấn cho các Trưởng thôn của các thôn hưởng lợi dự án về tiêu chí lựa chọn các hộ hưởng lợi và các bước trong quy trình cấp phát tiền mặt có điều kiện vào ngày 26/2/2014.
                     Ảnh: Tập huấn " Quy trình thực hiện Dự án" cho các trưởng thôn 4 xã hưởng lợi 
          Rút kinh nghiệm từ các địa phương khác, Ban điều hành dự án đã có văn bản chỉ đạo sát sao và cử cán bộ giám sát trực tiếp, phối hợp với các thôn, xã tiến hành tổ chức các cuộc họp thôn lựa chọn các hộ gia đình hưởng lợi dự án theo các tiêu chí của Nhà tài trợ, tránh tình trạng tiền cứu trợ không đúng đối tượng hoặc bị chia đều sau khi nhận. Các cuộc họp thu hút đông đảo người dân tham gia, các hộ gia đình được bình chọn một cách công khai, dân chủ.


                                                                     
Ảnh : Tình nguyện viên CTĐ giám sát  họp thôn lựa chọn hộ hưởng lợi tại Thôn Bình Thái, xã Hương Bình, Hương Khê
 
Hiệp Hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế đã cử bà  Cristina Sandin Hammond chuyên gia kỹ thuật  hỗ trợ kỹ thuật và giám sát cacs hoạt động của Dự án phục hồi sinh kế tại 2 huyện Hương Khê, Vũ Quang. Theo bà  Cristina Sandin Hammond đánh giá “ Hiện tại Dự án thực hiện tại Hà Tĩnh đang theo đúng tiến độ, đúng yêu cầu của nhà tài trợ và nhận được phản hồi tốt từ người dân”
    
                                                  
                   Ảnh:  Gia đình anh Tô Văn Minh - xóm 3 , xã Hương Giang,huyện Hương Khê - tỉnh Hà Tĩnh - hộ dân hưởng lợi Dự án
                 Ban điều hành dự án tỉnh đang gấp rút hoàn thành các hoạt động tiếp theo để sớm đưa được tiền đến với người dân. Dự kiến cuối tháng 3/2014 sẽ tiến hành cấp phát tiền đợt 1 cho các đối tượng hưởng lợi dự án.

Tác giả bài viết: Mỹ Long ( Cán bộ Dự án)